Welkom

Hartelijk welkom op de nieuwe site van “Servio”.

“Servio” is de tevens de nieuwe naam van het “Nationaal Eenheidsfront der Oud-strijders en Veteranen”, ook vroeger gekend onder NEFOSV.

Het Nationaal Eenheidsfront der Oud-strijders en Veteranen werd in 1967 opgericht op verzoek van wijlen Koning Boudewijn teneinde in één enkele structuur het merendeel van de nationale verenigingen van oud-strijders en oorlogslachtoffers te verenigen.

Enerzijds heeft dergelijke instelling het voordeel de communicatie tussen de overheid en alle oud-strijders en oorlogslachtoffers te verbeteren; anderzijds geeft ze hen een ontmoetingsterrein en vooral de mogelijkheid om de herinnering in eer te houden aan de offers gebracht voor het behoud van het land, en ervoor te zorgen dat de jongeren de waarden handhaven die de anciens bezielden.

Vandaag is het meer dan ooit wenselijk dat de nationale verenigingen van oud-strijders, van oorlogslachtoffers en van veteranen bijeen blijven. De verenigingen van zogenaamde “veteranen” zijn deze die bestaan uit deelnemers aan de talrijke humanitaire operaties en aan operaties tot behoud en herstel van de vrede waarin onze strijdkrachten een rol speelden sinds het einde van de tweede wereldoorlog, en in het bijzonder sinds het einde van de koude oorlog.

SERVIO heeft de ambitie om, alle leden van de verenigingen die zich hierin willen inschrijven en zich ertoe willen engageren om het ook daadwerkelijk uit te voeren, samen te brengen in een gemeenschappelijk project.

Dit project is als volgt in de statuten omschreven: “bij de leden en, bij de maatschappij in het algemeen, een verantwoordelijke burgerzin te promoten”.

De vraag die de leden van SERVIO zich zouden moeten stellen zou in de eerste plaats niet mogen zijn “wat kan de vereniging voor mij doen” maar wél “wat kunnen mijn bijdrage enmijn steun zijn aan het project “SERVIO”.

Aarzel niet om u aan te melden en/of uw aanvraag of opmerkingen over te maken via servio.be@gmail.com

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *