Begrafenis van een verwante

Wilt u inlichtingen betreffende de begrafenis van een verwante?

  • De militaire begrafenissen van degenen die gedurende de oorlog gestorven zijn vallen onder de bevoegdheid van de Dienst van Militaire Begrafenissen geplaatst bij de Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, Regentlaan, 45-46 – 1000 Brussel – E-Mail: yves.longeval@iv-niooo.be
  • De gedenkstenen van oud-strijders of krijgsgevangenen die niet gedurende de oorlog overleden zijn, vallen onder de bevoegdheid van oudstrijders of krijgsgevangenen verbonden, of van particuliere initiatieven; de regels op de eergrasvelden worden door de gemeente bepaald en moeten toegepast worden.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *