Informatie over een verwante

Wilt u informatie over een verwante verzamelen?

Eerst hebt u zijn naam, voornaam, en zijn geboorteplaats en –datum nodig.

Was uw verwante officier?

  • Het documentatie centrum van het Koninklijk Leger Museum omvat de persoonlijke dossiers van officieren die vóór 31/12/1899 geboren zijn. Deze dossiers zijn ter plaatse te raadplegen: Jubelpark, 3 te 1000 Brussel (vrije toegang van dinsdag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30). E-mail : infocom@klm-mra.be
  • De persoonlijke dossiers van de officieren die na 31/12/1899 geboren zijn, kunnen geraadpleegd worden, met geschreven toelating van de Generale inlichtingendienst, archief Sectie (Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat, 1, 1140 Evere – Tel: 02/701 43 34). Deze dossiers zijn te raadplegen in het kwartier Koningin Elisabeth op voorstel van de geschreven toelating.

Was uw verwante soldaat, onderofficier of oorlogsvrijwilliger?

  • Het documentatie centrum van het Koninklijke Leger Museum behoudt de persoonlijke dossiers van soldaten, onderofficieren en oorlogsvrijwilligers die vóór 31/12/1899 geboren zijn. Deze dossiers zijn ter plaatse te raadplegen: Jubelpark, 3 te 1000 Brussel (vrije toegang van dinsdag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30). E-mail : infocom@klm-mra.be
  • De persoonlijke dossiers van soldaten, onderofficieren en oorlogsvrijwilligers die na 31/12/1899 geboren zijn worden door de Notariaat Dienst van de Strijdkrachten behouden, (Kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat, 1, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, fax: 02.264.63.56 –E-Mail:  dghr.hrgan@mil.be .

Was uw verwante Krijgsgevangene (KG), Politieke Gevangene PG), Weggevoerde?

  • Het documentatie centrum van het Koninklijke Leger Museum behoudt ongeveer 200.000 dossiers van gevangenen van de Eerste Wereldoorlog. Deze dossiers zijn ter plaatse te raadplegen: Jubelpark, 3 te 1000 Brussel (vrije toegang van dinsdag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30). E-mail : infocom@klm-mra.be
  • De dossiers van de Tweede Wereldoorlog KG, van belanghebbende met een militair statuut, van veteranen en van weerstanders worden door de Notariaat Dienst van de Strijdkrachten behouden, (Kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat, 1, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, fax: 02.264.63.56 –E-Mail:  dghr.hrgan@mil.be .
  • De dossiers van de Weggevoerden van de Tweede Wereldoorlog worden behouden door de Directiegeneraal van de Oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare, 31, 1070 Anderlecht. E-Mail: warvictims@minsoc.fed.be

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *